کاوشکده مدیریت دانش

»  محصولات و خدمات

» همکاران تجاری

 

اطلاعات تماس

فردوس باقری

مدیر کاوشکده مدیریت دانش

Email: bagheri@knoma.ir

تلفن: 88813377- 021

نمابر: 88813237- 021

      کاوشکده سنجش دارایی های دانش

کاوشکده سنجش دارایی های دانشی با هدف اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانشی در محیط سازمان ها تاسیس شده است. این کاوشکده دانش آفرینی را به عنوان مبنای اقدامات و فعالیت های خود به رسمیت شناخته است و در همین راستا با محوریت استقرار سیستم مدیریت دانش در محیط سازمان ها فعالیت می نماید.

 

کاوشکده سنجش دارایی های دانشی به منظور:

·        اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانش.

·        تطبیق مولفه های دارایی های دانش ملی.

·        ایجاد ارزش افزوده و تجاری سازی دارایی های دانش.

·        تحلیل بازده سرمایه گذاری در تولید دارایی های دانش.

·        آزمون و ارزشیابی ادعای دانش و دارایی های دانشی.

·        ارزشیابی ارزش اقتصادی فناوری ها، فرایندها و منابع دانش.

·        ارائه خدمات مشاوره به منظور سنجش دارایی های دانش.

·        مدل سازی و تدوین استانداردهای سنجش دارایی های دانش فعالیت دارد.

 

 

برای نیل به اهداف مذکور، کاوشکده وظایف ذیل را برعهده دارد:

·        ارتقاء دانش، مهارت و رفتار سرمایه انسانی.

·        ایجاد و توسعه مراکز دانش(Knowledge Center).

·        انجام طرح های مطالعاتی در زمینه ارزیابی ادعای دانش.

·        ارائه خدمات مشاوره به منظور استقرار سیستم مدیریت دانش.

·        برگزاری سمینارها، کنفرانس های علمی و نمایشگاه های تخصصی.

·        برقراري ارتباط سازنده با مراکز و جوامع دانش در داخل و خارج از كشور و انجام مطالعات مشترك