لیست اخبار

موسسه عالي مديريت دانش به عنوان يک سازمان دانش آفرین فعالیت خود را با محوريت تولید دانش، انتقال دانش و به اشتراک گذاری دانش در محیط بانکها، بیمه ها و موسسات مالی- اعتباری از دي ماه 1387 در ايران آغاز نموده است. اين موسسه بر اساس توانمندي ها و صلاحيت هاي تخصصي موجود در قالب کنسرسيومي متشکل از مراکز دانشی کشورهاي آلمان، انگلستان، مالزي و موسسه عالي مديريت دانش شکل گرفته و اقدام به ارائه خدمات مختلف به بانکها، بيمه ها و موسسات مالي- اعتباري نموده است.

 

موسسه عالي مديريت دانش با هدف استقرار سیستم مدیریت دانش و در راستای ظرفيت سازي، اعتباربخشي و ارزيابي منابع، فرایند ها و فناوری ها در محيط بانکها، بيمه ها و موسسات مالي- اعتباري بر اساس موضوعات زير تاسیس شده و فعاليت دارد:

· تدوين و پياده سازي استانداردهاي مديريت دانش در محيط بانکها و بیمه ها.

·  ارائه خدمات مشاوره به منظور پياده سازي سیستم مديريت دانش در محیط بانکها و بیمه ها.

·  بهبود، توسعه و ارزيابي منابع، فرایندها و فناوری ها در محیط بانکها، بیمه ها و موسسات مالي- اعتباري.

 

موسسه عالي مديريت دانش با تکيه بر توليد دانش، انتقال دانش و به اشتراک گذاري دانش به کمک کنسرسيوم ياد شده و همچنين استفاده از مزيت هاي عضويت در مراکز دانش  ( Knowledge Center ) و گروه هاي عالي بانکداري و بیمه فرآیند ارائه و تکوین دانش، مهارت ها و رفتارها جهت تامین الزامات سازمان ها را در پيش گرفته است و بر اساس مجموعه شایستگی ها و تجارب اساتيد و همکاران متخصص خود به عنوان يکی از مراجع منحصر به فرد در زمينه استقرار سیستم مدیریت دانش در محیط بانکها، بیمه ها و موسسات مالي- اعتباري شناخته شده و فعاليت دارد.

 

موسسه عالي مديريت دانش خدمات خود را در چهار بخش زير ارائه مي‌نمايد:

   · تولید دانش از طریق پژوهش.

   · انتقال دانش از طریق آموزش.

   · استقرار دانش از طریق مشاوره.

   · به اشتراک گذاری دانش از طریق انتشار آثار و ادبیات مکتوب، چند رسانه ای و الکترونیکی.

 

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه