لیست اخبار

نماینده انحصاری گروه بین‌المللی REDmoney در ایران

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

پس از دیدار مدیران گروه بین‌المللی REDmoney از ایران و برگزاری جلسات فی‌مابین، موسسه عالی مدیریت دانش به عنوان نماینده انحصاری این گروه در ایران انتخاب گردید.

حوزه‌های همکاری این موسسه با گروه REDmoney در زمینه‌های برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها، همکاری در انعکاس اخبار حوزه امور مالی اسلامی و آموزش حوزه امور مالی اسلامی در ایران می‌باشد.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه