دوره های آموزشی

 

توسعه پایدار بر محور تولید و انتقال دانش شکل می گیرد و عامل انتقال دانش، آموزش است. از این رو می توان آموزش را کلید انتقال دانش دانست. امروزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی به موضوعی کاملا تخصصی تبدیل شده است و مدیران عالی و اجرایی به ویژه مدیران آموزش و منابع انسانی این امر را بیش از پیش احساس می کنند. در این راستا موسسه عالی مدیریت دانش با هدف انتقال دانش و برآورده نمودن این نیاز موجود در صنعت بانکداری و صنعت بیمه اقدام به طراحی دوره، تولید محتوای آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه‌های فعالیتی خود نموده است.

 

آموزش‌های موسسه عالی مدیریت دانش در دو حوزه اصلی زیر ارائه می‌گردد:

·   آموزش‌های مرتبط با صنعت بانکداری مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي و صنفي.

·   آموزش‌های مرتبط با صنعت بیمه که با همكاري موسسه بیمه مالزی MII در چارچوب مشاركت موسسه عالی مدیریت دانش و موسسه بیمه مالزی برگزار مي‌شوند.

 

موسسه عالی مدیریت دانش بیش از 250 عنوان دوره آموزشی را به صورت منظم تولید و آماده اجرا دارد. تمامی این دورهها در آموزشکده های موسسه و بر اساس یک برنامه مدون و با در نظر گرفتن بازخورد فراگیران و مشتریان، توسط مدرسان و کادر هیات علمی موسسه تولید و به صورت مستمر مورد بازنگری قرار می گیرد تا آخرین یافته های غنی سازی و از طریق:

·   آموزشکده بانکداری

·   آموزشکده بیمه

·   آموزشکده مدیریت

·   آموزشکده فناوری اطلاعات به علاقه مندان ارائه گردد.

 

موسسه عالی مدیریت دانش برخی از دوره های آموزشی خود را با هدف انتقال دانش جدید یا صدور گواهینامههای خاص از طریق سازمانهای همکار خود در خارج از کشور برگزار مینمایند برخی از این سازمانهای همکار عبارتنداز :

·   موسسه عالی بانکداری مالزی(Institute Bank-Bank Malaysia, IBBM)  برای برگزاری دوره های بانکداری تحت اعتبار این موسسه .

·   موسسه بیمه مالزی(Malaysian Insurance Institute , MII) برای صدور گواهینامه های صنعت بیمه .

·   مرکز بین المللی آموزش بانکداری اسلامی (International centre for Education in Islamic Finance)  برای برگزاری دورههای مختلف آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی.

·   دانشگاه الکترونیکی آسیا (Asia e University, AEU) برای برگزاری دوره های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت دوره های آموزش الکترونیکی.

·   دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه فرانکفورت آلمان

 Frankfurt School of Management and Finance) (

·   دانشگاه علوم و مدیریت مالزی MSU برای برگزاری دوره های مدیریت و فناوری اطلاعات.

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه