ارتباط با ما

 

نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، کوچه  گلریز، شماره 2، واحد3

 

تلفن: 88341466, 88341478, 88813377

نمابر: 88813237

 

کد پستی : 1589654995

 

پست الکترونیک : info@knoma.org

وب سایت: www.knoma.org

 

 

نمایش بزرگتر موقعیت موسسه

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه