معرفی موسسه

 

باورهای هدایت کننده ما

موسسه عالی مدیریت دانش بر این باور است که علاوه بر تاکید بر نیت خیر، دستاوردهای خوب باید مورد توجه قرار گیرد و برای دستیابی به چنین دستاوردهایی باید از تمامی منابع، فرایندها و فناوری ها استفاده شود. از این رو مدیریت سنتی دیگر پاسخگوی نیاز های بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی- اعتباری ما نمی باشد و روش های نوین را باید فرا گرفت و به کار بست. موسسه عالی مدیریت دانش به ارائه الگوهای نوین مدیریت در صنعت بانکداری و صنعت بیمه می پردازد.

 

چشم انداز موسسه

پیشگام در فرایند ارائه و تکوین دانش، مهارت و رفتار جهت تامین الزامات صنعت بانکداری و صنعت بیمه در منطقه.

 

ماموریت موسسه

موسسه عالی مدیریت دانش، دانش آفرینی را به عنوان مبنای اقدامات و فعالیت های خود به رسمیت شناخته است و در همین راستا جهت تحقق ماموریت های زیر فعالیت می کند:

   ارتقاء دانش، مهارت و نگرش سرمایه های انسانی.

   ایجاد و توسعه مراکز دانش (Knowledge Center).

   انجام طرح های مطالعاتی در زمینه ارزیابی ادعای دانش.

   ارزشیابی ارزش اقتصادی فناوری ها، فرایندها و منابع دانشی.

   ارائه خدمات مشاوره به منظور استقرار سیستم مدیریت دانش.

   اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانشی در محیط سازمان ها.

 

ارزش های عالی موسسه

   ما نسبت به خلق ارزش پایدار در سازمان ها متعهد هستیم.

   ما در افکار، اعمال و گفته های خود جهانی و کلی نگر هستیم.

   ما نسبت به علمی و مستقل بودن جهت گیری و عملکرد خود متعهد هستیم.

   ما یک سازمان یادگیرنده هستیم و از تحصیلات و تجربیات یکدیگر بهره می بریم.

   ما نسبت به استفاده از روش های علمی، شفاف و مدرن احساس مسولیت می کنیم.

   ما با مخاطبان و حامیان خود یکی بوده، برای پاسخگویی به نیازهای ایشان نهایت تلاش خود را به کار می بندیم.

 

موضوع فعالیت موسسه

زمینه های اصلی موضوع فعالیت موسسه عالی مدیریت دانش عبارتند از:

    تدوين و پياده سازي استانداردهاي مديريت دانش در محيط بانکها و بیمه ها.

    ارائه خدمات مشاوره به منظور پياده سازي سیستم مديريت دانش در محیط بانکها و بیمه ها.

   بهبود، توسعه و ارزيابي منابع، فرایندها و فناوری ها در محیط بانکها، بیمه ها و موسسات مالي- اعتباري.

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه